Stichting
Jeugdcentrum
De Notelaer

Stichting Jeugdcentrum De Notelaer


Stichting jeugdcentrum De Notelaer

De boerderij De Notelaer, daterend uit 1801 en nu een "Rijksmonument", met ruim 3/4 hectare omliggende grond, werd aan het eind van de zestiger jaren door de gemeente Pijnacker van de Provincie Zuid-Holland gekocht voor haar jeugdwerk.

Voor de restauratie van deze toen heel erg vervallen boerderij en de exploitatie hiervan werd - in overleg met de toenmalige Jeugdraad Pijnacker - de Stichting Jeugdcentrum "De Notelaer" opgericht. Deze Stichting werd in eerste instantie bemand met merendeels bouwtechnische deskundigen en deze voerden de restauratie van het complex uit. Na het voltooien van de restauratie werden de statuten van de Stichting veranderd en deze leden vervangen door deskundigen uit het Pijnackerse jeugdwerk.

Momenteel wordt De Notelaer gebruikt door hobbyclub De Doewat, Scouting Pijnacker en kinderopvang Skippy. Regelmatig worden er ook ruimtes verhuurd voor activiteiten van andere verenigingen of voor eenvoudige familiebijeenkomsten. Het woonhuis wordt bewoond door de beheerdersfamilie, het echtpaar de Bruijn-den Braver.

Pic 3 Pic 4