Stichting
Jeugdcentrum
De Notelaer

Stichting Jeugdcentrum De Notelaer


Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Voorzitter: M.C.J. van Breukelen
Penningmeester:   I.H. van Muijden
Secretaris: R.C. Lohman
Leden: H.A. Bosman - Ilmer
M.C. van Uffelen - Tas
A.P.R. van den IJsel - de Haan
gastlid J. Breedijk
E-mail: (niet voor verhuur) secretariaatnotelaer@gmail.com
Bank tbv Stichting NL46RABO0305882325

Het bestuur vergadert maandelijks op de tweede donderdag van de maand.


Enquete formulier t.b.v. kwaliteits verbetering

download, print en opsturen of afgeven

download, invullen, opslaan en emailen


Privacyverklaring

Privacyverklaring van De Notelaer


Doelstelling

De stichting is officieel opgericht op 1 juli 1975, toen nog als "Stichting Jeugdvoorzieningen Pijnacker". De doelstelling is in 1982 als volgt geformuleerd:

"De stichting heeft ten doel het in stand houden en het beheer van het jeugdcentrum De Notelaer. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a) Het verhuren van lokaliteiten en/of terreinen van het jeugdcentrum aan verenigingen die in hun doelstelling de belangen van de jeugd van Pijnacker behartigen;
b) Het verhuren van lokaliteiten en/of terreinen van het jeugdcentrum aan natuurlijke of rechtspersonen wier doelstellingen de belangen van de onder a) genoemde verenigingen niet schaden;
c) Het aanstellen van personeel en het regelen van diens arbeidsvoorwaarden;
d) Voorts alle daartoe geëigende wettelijke middelen."

In 2021 is de doelstelling aangevuld met:
Daarnaast heeft "de Stichting" de ambitie om zich om te vormen tot een locatie die geschikt is voor actievenbuitenrecreatie in een natuurlijke omgeving voor alle leeftijdscategorieën.

Bekijk ook het uitgebreide overzicht van het ontstaan van de stichting en de meest recente versie (2023) van de statuten.

anbi logo